Ikona menu
Uprchlíkům v EU je zima. Evropský parlament schválil povinné kvóty na počasí

Uprchlíkům v EU je zima. Evropský parlament schválil povinné kvóty na počasí

16.12.2015 v 2:59Jan Salajka
Politika
16.12.2015 v 2:59 | Jan Salajka

Evropský parlament nevyslyšel kritiku odpůrců a schválil kontroverzní normu, která od příštího roku sjednotí venkovní teploty ve všech zemích Evropské unie. Návrh podporovaly neziskové organizace zastupující imigranty, kteří si ve skandinávských zemích stěžovali na přílišnou zimu. To jim prý neumožňovalo integraci do společnosti, neboť na nízké teploty nebyli zvyklí. Soud pro lidská práva ve Štrasburku jim již dříve dal za pravdu, odlišnosti v klimatu napříč státy EU označil za diskriminační. Zemím, jejichž klimatické podmínky budou v rozporu s evropskou legislativou, budou od příštího roku hrozit sankce.

Proti kvótám se postavili europoslanci Česka, Slovenska, Maďarska, Švédska a Finska. Podle švédského premiéra Sáefana Löfvena předpis znevýhodňuje státy s chladnějším podnebím a pro jeho zemi by tak mohlo být těžší kvótám vyhovět. Podobný postoj zaujalo i Finsko, obě země však zdůraznily nezbytnost jednotné Evropy a normu i přes nesouhlas budou respektovat.

Průběhu hlasování přímo v Bruselu přihlížela i německá kancléřka. Na zavedení garantovaných teplot v EU kladně reagovala německá kancléřka Angela Merkelová. „Lidé, kteří přicházejí do Evropy, pocházejí většinou z tropického pásma. Naše mírné podnebí pro ně představuje šok. Nejprve jsme zvažovali, že by uprchlíci byli povinně informováni o teplotních podmínkách v zemi při podání žádosti o azyl. Nakonec jsme se ale dohodli na plošných kvótách, jedině tak si tito lidé budou moci zvolit svou novou zemi skutečně spravedlivě. Záruka minimální teploty navíc velmi usnadní jejich integraci. Jde o to nejmenší, co pro válečné uprchlíky v tuto chvíli můžeme udělat,“ uvedla kancléřka na tiskové konferenci týkající se uprchlické krize.

Státy, které budou mít s dodržováním kvót problémy, budou moci čerpat speciální dotaci z rozpočtu EU na přizpůsobování klimatických podmínek, uvedl to ministr financí Andrej Babiš ve svém prohlášení. Zavedení kvót by tak podle něj nemělo představovat žádnou zátěž pro státní rozpočet.

Premiér žádá výjimku

Premiér Bohuslav Sobotka požádal Evropskou komisi o udělení výjimky pro horské oblasti, kde podle něj nebude snadné kvóty dodržet. Má jít o Krkonoše, Beskydy, Šumavu a Krušné hory. Podobný postup zvažuje i Rakousko. Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz však udělování výjimek odmítá a varoval státy, které kvóty nebudou respektovat, před možností udělování sankcí.

Kvóty budou závazné od 1. 1. 2016. Tři měsíce bude probíhat takzvané přechodné období, které poslouží státům k schválení legislativních úprav a k vysoutěžení dodavatele potřebných technologií. Během této doby nebudou udělovány žádné sankce za jejich nedodržování.

Měřící stanice a úředníci v terénu

Česko podle dostupných informací po zavedení kvót bude muset na svém území zajistit minimální teplotu 15°C v zimním období a 25°C v letním období. Po celé republice vznikne 146 stanic pro sběr a analýzu teplotních dat. Každé místo bude obsluhováno pracovníky nově založeného úřadu European Weather Agency (EWA). Data budou v reálném čase odesílána do Bruselu, kde je bude posuzovat nezávislá odborná komise. Ta bude mít ve své pravomoci udělování sankcí v případě nedodržování kvót a její rozhodnutí budou zpřístupněna ve speciálním registru.

Ministerstvo odmítá, že by terénní pracovníky vybavilo tablety. Zdůvodňuje to nezbytnými úsporami v resortu. Kromě toho Ministerstvo životního prostředí vyšle do terénu 3 000 vyškolených pracovníků vybavených teploměry a zápisníky, kteří budou provádět namátkové kontroly v různých místech ČR a upozorňovat na případné porušování garantovaných teplot.

Pokud pracovník zjistí teplotu v rozporu s předpisy, může na místě odpovědnému subjektu udělit pokutu.

Ministerstvo životního prostředí již vyhlásilo výběrové řízení na zajištění nezbytného školení zaměstnanců v oblasti manipulace s teploměry.

Vlastníte pozemek? Za dodržování kvót odpovídáte vy

Důchodci nejprve měli být od kvót osvobozeni. Nakonec ale ve vládním návrhu zůstala pouze výjimka pro občany s invalidním důchodem. Velkou změnu bude nový předpis znamenat pro majitele pozemků. Podle nejnovějšího znění navrhovaného zákona každý, kdo vlastní pozemek, bude mít po novém roce povinnost požádat místně příslušný obecní úřad o vyměření lokální teplotní kvóty.

Majitelé pozemků menších než 100m2 nebo s přiznaným invalidním důchodem budou moci požádat o její prominutí v celém rozsahu. Prominuté kvóty poté úřad rovnoměrně rozdělí mezi ostatní majitele tak, aby na území obce byla dodržena teplota v souladu s předpisy.

Každý bude mít povinnost vpustit na svůj pozemek pracovníky Ministerstva životního prostředí. Ti s majitelem na místě vyplní speciální formulář – Zápis o provedení teplotního měření. Pokud z něj vyplyne nedodržování kvót, bude hrozit majiteli až pětitisícová pokuta. Odpůrci tuto pasáž považují za protiústávní a v případě schválení zákona v současném znění zvažují právní kroky.