Ikona menu
EU dochází trpělivost, další útoky již mají teroristé oznamovat v předstihu

EU dochází trpělivost, další útoky již mají teroristé oznamovat v předstihu

Džihádisté se připravují na elektronickou evidenci ⚫ Činnost jim úředníci pozastaví jedním kliknutím
23.3.2016 v 22:01Jan Salajka
Terorismus
23.3.2016 v 22:01 | Jan Salajka

Evropská unie v reakci na teroristické útoky v Bruselu chystá razantní kroky proti terorismu. V nejbližší době má začít platit novela společné bezpečnostní legislativy, která teroristům uloží například oznamovací povinnost před každým útokem. Opatření postihne všechny nově příchozí útočníky. Těch, kteří se již v EU nachází, se týkat nebude. Rozsáhlé regulace mají zajistit větší bezpečnost.

Solidaritu s oběťmi útoků vyjadřuje originální heslo Je suis Bruxelles.Zatímco se obyvatelé Bruselu vzpamatovávají z útoků na tamní letiště a metro, evropským politikům již dochází trpělivost s narůstající frekvencí takových událostí a chystají velmi tvrdé kroky na potírání terorismu.

Aktivity teroristů totiž dlouho unikaly dohledu státních orgánů. Mezitím tak v EU vznikly struktury, jejichž činnost se vymyká kontrole. To se má nyní změnit.

Teroristům podle návrhu Evropské komise vznikne povinnost vyplnit a podat „oznámení o teroristické aktivitě“ na místně příslušném úřadu samosprávního celku nejpozději tři dny před útokem. Návrh si tím klade za cíl předejít situaci z pařížských a bruselských útoků, kde teroristé shodně zaútočili na předem neznámém místě v neznámou dobu.

Nově by informace o plánovaných teroristických aktivitách byly zveřejňovány na úředních deskách a obyvatelé by si tak v době útoků mohli včas zajistit náhradní aktivity. Opatření by rovněž umožnilo rychlejší reakci bezpečnostních složek.

Postačí smartphone či tablet

Aby se minimalizovalo riziko zneužití, takové oznámení by mohla podat pouze osoba, která je prokazatelně členem organizované teroristické skupiny, v minulosti se podílela nejméně na třech útocích alespoň středního rozsahu, tuto skutečnost prokáže, zaplatí manipulační poplatek a zapojí se do systému EET (elektronické evidence teroristů).

K elektronické evidenci útoků postačí obyčejný mobilní telefon. Při útoku poté terorista pomocí speciální aplikace ve svém smartphonu nebo tabletu zadáním zvláštního kódu potvrdí zahájení aktivity bezpečnostním složkám, které se tak ujistí, že útok skutečně započal.

Pokud by v místě útoku nefungovalo internetové připojení (například z důvodu přetížené mobilní sítě), terorista zašle souhrnné hlášení o všech aktivitách do pěti dnů od prvního útoku, při kterém nebylo možné splnit okamžitou ohlašovací povinnost, a tuto skutečnost věrohodně doloží (postačí například tvrzení svědka nebo informace od operátora).

Systém přinese Evropské unii řadu výhod. Pokud například terorista útok neoznámí úřadům dle platné legislativy, úředníci jej snadno mohou vyřadit z evidence, a tím mu pozastavit činnost. Centrální databáze by zajišťovala okamžitou kontrolu nad veškerými aktivitami teroristů. Ještě větší přehled má EU získat zřízením registračních hotspotů na Blízkém východě, orgány by se tak dostaly přímo k jádru problému a mohly by lépe reagovat na aktuální situaci.

Bez pojistky už ani výstřel

Neméně diskutovanou částí je i zavedení povinnosti pojistit se proti škodám, které útokem vzniknou. Současná právní úprava je podle odborníků nedostačující a neposkytuje dostatečnou ochranu vlastníkům majetku v místě útoku. Nově by si organizátor teroristického útoku musel povinně sjednat pojištění proti škodám vzniklých činností střelných zbraní a výbušnin, a to do výše průměrné škody z jím organizovaných útoků za předchozí kalendářní rok. Nevykonával-li ještě v takovém roce samostatnou teroristickou činnost, pak do výše škody v místě obvyklé.

Projednávaná norma je zatím nejrazantnější reakcí Evropské unie na zvyšující se počty teroristických útoků. Elektronická evidence se dotkne všech nově příchozích útočníků, zkušební provoz systému byl zahájen již tento týden. Evropský parlament přislíbil projednání ve zrychleném režimu, podporu návrhu vyslovily všechny frakce parlamentu. Teroristy v Evropě tak čekají patrně perné časy.